Legalni podaci

Legalni podaci

/ Opšte informacije/ Legalni podaci

Revolana.rs je internet sajt firme Ecovolve D.O.O., osnovane od strane Milene i Lionela Mestre u februaru 2015 godine. Ecovolve D.O.O. se bavi proizvodnjom Revolana proizvoda.

Vlasnik, kreator i odgovorno lice publikacije

Ecovolve logo
Ecovolve D.O.O.
Petkov Kladenac 4A/5
11000 Belgrade
Serbie
info@ecovolve.rs
Ecovolve
D.O.O. sa kapitalom od 21.000 EUR
Matični broj
21083151
PIB
108863740

Ecovolve France

Ecovolve France obezbeđuje distribuciju proizvoda Revolana u Francuskoj i Evropi.

Ecovolve logo
Ecovolve S.A.S.
630, Route du Moulin
F-07170 Lavilledieu
France
info@ecovolve.fr
Ecovolve
S.A.S. sa kapitalom od 5.000 EUR
Siren
RCS Aubenas 753 572 619
Siret
753 572 619 00017
Code APE
4649Z
TVA Intracommunautaire
FR 76 753 572 619

Hosting sajta

infomaniak logo
Infomaniak Avenue de la Praille 26 CH-1227 Genève Suisse

Infomaniak je hosting servis sa pravom ekološkom politikom. Ponosni smo što imamo hosting kod njih.

infomaniak eco logo
  • Certifikat obnovljive energije.
  • Ekološki Datacenter.
  • Socijalna odgovornost.
  • Nabavka lokalna i odgovorna.
  • CO2 kompletno kompenzovan.

Autorska prava

Ovaj sajt poštuje autroska prava. Sva autorska prava su rezervisana. Bez odobrenja, svako korišćenje radova drugačije od individualne i privatne je zabranjeno.