Video pranja vune u Vučju u Srbiji

Video pranja vune u Vučju u Srbiji

Proizvodnja - 19/03/2018

Pranje sirove vune koja se koristi u proizvodima Revolana vrši se u Vučju kod Leskovca. Ovde vidimo različite faze od sortiranja masne vune, prolaska kroz otvarač, namakanja i pranja. Nakon sušenja, vuna je spremna za pakovanje. Pranje se vrši uz pomoć belgijske mašine koja datira iz 1942. godine sa korišćenjem čiste izvorske vode.

Saznajte više o pranju sirove vune

Imamo članak posvećen pranju sirove vune koji detaljno objašnjava sve korake.